Všetko

Kľúčové slovo ==

Klúčové slovo == môže byť: Rovná sa. == nájdeme v jazykoch: C, C++, Visual C++ .NET, C#, Java, JavaScript, PHP

Rovná sa
par1 == par2
Kľúčové slovo == nájdete v: C C++ Visual C++ .NET C# Java JavaScript PHPV iných jazykoch: en hu cz sk