Všetko

Kľúčové slovo double

Klúčové slovo double môže byť: 64-bitové reálne číslo, explicitná konverzia na 64-bitové reálne číslo. double nájdeme v jazykoch: Basic, FreeBASIC, Visual Basic .NET, C, C++, Visual C++ .NET, C#, Java, Pascal, Object Pascal, Free Pascal, PHP

64-bitové reálne číslo
double
Kľúčové slovo double nájdete v: Basic FreeBASIC Visual Basic .NET C C++ Visual C++ .NET C# Java Pascal Object Pascal Free Pascal PHP


explicitná konverzia na 64-bitové reálne číslo
 double (expr)
Kľúčové slovo double nájdete v: Pascal Object Pascal Free PascalV iných jazykoch: en hu cz sk