Vše

Klíčové slovo <<

Klíčové slovo << může být: Bitový posun vlevo. << nájdeme v jazycích: Visual Basic .NET, C, C++, Visual C++ .NET, C#, Java, JavaScript, PHP

Bitový posun vlevo
par1 << par2
Klíčové slovo << najdete v: Visual Basic .NET C C++ Visual C++ .NET C# Java JavaScript PHPV jiných jazycích: en hu cz sk