Klíčová slova - C

Seznam klíčových slov použitých v jazyce C. Stručna informace o každém klíčovém slovu, uvedeno v jakých programovcích jazycích je možne použít, a na jaký příkaz slouží.
! != % & && * + - / // ; < << <= = == > >= >> break char continue do double else float if long short signed unsigned while ^ | || ~
V jiných jazycích: en hu cz sk