Klíčová slova - Visual Basic

Seznam klíčových slov použitých v jazyce Visual Basic. Stručna informace o každém klíčovém slovu, uvedeno v jakých programovcích jazycích je možne použít, a na jaký příkaz slouží.
' * + - / < << <= <> = > >= >> and andalso as boolean byte cbool cbyte cdbl cint clng continue csbyte cshort csng cuint culng cushort dim do double else end exit false if int64 integer long loop mod not or orelse rem sbyte short single then true uint64 uinteger ulong until ushort while xor
V jiných jazycích: en hu cz sk