Klíčová slova - Visual C++

Seznam klíčových slov použitých v jazyce Visual C++. Stručna informace o každém klíčovém slovu, uvedeno v jakých programovcích jazycích je možne použít, a na jaký příkaz slouží.
! != % & && * + - / // ; < << <= = == > >= >> bool break char continue do double else false float if int long short signed true unsigned while ^ | || ~
V jiných jazycích: en hu cz sk