Klíčová slova - PHP

Seznam klíčových slov použitých v jazyce PHP. Stručna informace o každém klíčovém slovu, uvedeno v jakých programovcích jazycích je možne použít, a na jaký příkaz slouží.
! != # % & && * + - / // ; < << <= = == > >= >> and bool boolean break continue do double else false float if int integer or real true while ^ | || ~
V jiných jazycích: en hu cz sk