Klíčová slova - FreeBASIC

Seznam klíčových slov použitých v jazyce FreeBASIC. Stručna informace o každém klíčovém slovu, uvedeno v jakých programovcích jazycích je možne použít, a na jaký příkaz slouží.
' * + - / < <= <> = > >= and andalso as boolean byte cbool cbyte cdbl cint clngint continue cshort csng cubyte cuint culngint cushort dim do double else end exit false if integer long longint loop mod not or orelse shl short shr single then true ubyte uinteger ulongint until ushort wend while xor
V jiných jazycích: en hu cz sk