Klíčová slova - Pascal

Seznam klíčových slov použitých v jazyce Pascal. Stručna informace o každém klíčovém slovu, uvedeno v jakých programovcích jazycích je možne použít, a na jaký příkaz slouží.
* + - / := < <= <> = > >= and begin boolean break byte continue div do double else end false if integer longint mod not or repeat shl shortint shr single then true until while word xor
V jiných jazycích: en hu cz sk