Kľúčová slová - Pascal

Zoznam kľúčových slov použitý v jazyku Pascal. Stručné informácie o každom kľúčovom slove, uvedené v akých programovacích jazykoch je možne použiť, a na aký príkaz slúži.
* + - / := < <= <> = > >= and begin boolean break byte continue div do double else end false if integer longint mod not or repeat shl shortint shr single then true until while word xor
V iných jazykoch: en hu cz sk