Kľúčová slová - C

Zoznam kľúčových slov použitý v jazyku C. Stručné informácie o každom kľúčovom slove, uvedené v akých programovacích jazykoch je možne použiť, a na aký príkaz slúži.
! != % & && * + - / // ; < << <= = == > >= >> break char continue do double else float if long short signed unsigned while ^ | || ~
V iných jazykoch: en hu cz sk