Kľúčová slová - PHP

Zoznam kľúčových slov použitý v jazyku PHP. Stručné informácie o každom kľúčovom slove, uvedené v akých programovacích jazykoch je možne použiť, a na aký príkaz slúži.
! != # % & && * + - / // ; < << <= = == > >= >> and bool boolean break continue do double else false float if int integer or real true while ^ | || ~
V iných jazykoch: en hu cz sk