Kľúčová slová - Visual C++

Zoznam kľúčových slov použitý v jazyku Visual C++. Stručné informácie o každom kľúčovom slove, uvedené v akých programovacích jazykoch je možne použiť, a na aký príkaz slúži.
! != % & && * + - / // ; < << <= = == > >= >> bool break char continue do double else false float if int long short signed true unsigned while ^ | || ~
V iných jazykoch: en hu cz sk