Kľúčová slová - C#

Zoznam kľúčových slov použitý v jazyku C#. Stručné informácie o každom kľúčovom slove, uvedené v akých programovacích jazykoch je možne použiť, a na aký príkaz slúži.
! != % & && * + - / // ; < << <= = == > >= >> bool break byte continue do double else false float if int int16 int32 int64 int8 long sbyte short true uint uint16 uint32 uint64 uint8 ulong ushort while ^ | || ~
V iných jazykoch: en hu cz sk