Všetko

Kľúčové slovo float

Klúčové slovo float môže byť: 32-bitové reálne číslo, 64-bitové reálne číslo. float nájdeme v jazykoch: C, C++, Visual C++ .NET, C#, Java, PHP

32-bitové reálne číslo
 float
Kľúčové slovo float nájdete v: C C++ Visual C++ .NET C# Java PHPV iných jazykoch: en hu cz sk