Všetko

Kľúčové slovo -

Klúčové slovo - môže byť: Odčítanie, zmena znamienka. - nájdeme v jazykoch: Basic, FreeBASIC, Visual Basic .NET, C, C++, Visual C++ .NET, C#, Java, JavaScript, Pascal, Object Pascal, Free Pascal, PHP

Odčítanie
par1 - par2
Kľúčové slovo - nájdete v: Basic FreeBASIC Visual Basic .NET C C++ Visual C++ .NET C# Java JavaScript Pascal Object Pascal Free Pascal PHP


zmena znamienka
- expression
Kľúčové slovo - nájdete v: Basic FreeBASIC Visual Basic .NET C C++ Visual C++ .NET C# Java JavaScript Pascal Object Pascal Free Pascal PHPV iných jazykoch: en hu cz sk