Všetko

Kľúčové slovo &&

Klúčové slovo && môže byť: Logický súčin. && nájdeme v jazykoch: C, C++, Visual C++ .NET, C#, Java, JavaScript, PHP

Logický súčin
par1 && par2
Kľúčové slovo && nájdete v: C C++ Visual C++ .NET C# Java JavaScript PHPV iných jazykoch: en hu cz sk