Kľúčová slová - Basic

Zoznam kľúčových slov použitý v jazyku Basic. Stručné informácie o každom kľúčovom slove, uvedené v akých programovacích jazykoch je možne použiť, a na aký príkaz slúži.
' * + - / < <= <> = > >= and as cdbl cint clong continue csng dim do double else end exit if integer long loop mod not or rem single then until wend while xor
V iných jazykoch: en hu cz sk