Kľúčová slová - Java

Zoznam kľúčových slov použitý v jazyku Java. Stručné informácie o každom kľúčovom slove, uvedené v akých programovacích jazykoch je možne použiť, a na aký príkaz slúži.
! != % & && * + - / // ; < << <= = == > >= >> boolean break byte continue do double else false float if int long short true while ^ | || ~
V iných jazykoch: en hu cz sk