Všetko

Kľúčové slovo do

Klúčové slovo do môže byť: Cyklus s podmienkou na konci, Cyklus s podmienkou na začiatku , Príkaz prerušenie, príkaz pokračovanie, Cyklus s podmienkou na konci kym podmienka je nepravda, Cyklus s podmienkou na začiatku kym podmienka je nepravda. do nájdeme v jazykoch: C, C++, Visual C++ .NET, C#, Java, JavaScript, PHP, Basic, FreeBASIC, Visual Basic .NET, Pascal, Object Pascal, Free Pascal

Cyklus s podmienkou na konci
do statement while (condition);
Kľúčové slovo do nájdete v: C C++ Visual C++ .NET C# Java JavaScript PHP


Cyklus s podmienkou na konci
do
statements
loop while condition
Kľúčové slovo do nájdete v: Basic FreeBASIC Visual Basic .NET


Cyklus s podmienkou na začiatku
while condition do statement;
Kľúčové slovo do nájdete v: Pascal Object Pascal Free Pascal


Cyklus s podmienkou na začiatku
do while condition
statements
loop
Kľúčové slovo do nájdete v: Basic FreeBASIC Visual Basic .NET


Príkaz prerušenie
exit do
Kľúčové slovo do nájdete v: Basic FreeBASIC Visual Basic .NET


príkaz pokračovanie
continue do
Kľúčové slovo do nájdete v: Basic FreeBASIC Visual Basic .NET


Cyklus s podmienkou na konci kym podmienka je nepravda
do
statements
loop until condition
Kľúčové slovo do nájdete v: Basic FreeBASIC Visual Basic .NET


Cyklus s podmienkou na začiatku kym podmienka je nepravda
do until condition
statements
loop
Kľúčové slovo do nájdete v: Basic FreeBASIC Visual Basic .NETV iných jazykoch: en hu cz sk