Všetko

Kľúčové slovo else

Klúčové slovo else môže byť: Podmienený príkaz. else nájdeme v jazykoch: C, C++, Visual C++ .NET, C#, Java, JavaScript, PHP, Pascal, Object Pascal, Free Pascal, Basic, FreeBASIC, Visual Basic .NET

Podmienený príkaz
if (condition) statement1 else statement2
Kľúčové slovo else nájdete v: C C++ Visual C++ .NET C# Java JavaScript PHP


Podmienený príkaz
if condition then statement1 else statement2;
Kľúčové slovo else nájdete v: Pascal Object Pascal Free Pascal


Podmienený príkaz
if condition then
statements1
else
statements2
end if
Kľúčové slovo else nájdete v: Basic FreeBASIC Visual Basic .NETV iných jazykoch: en hu cz sk