Všetko

Kľúčové slovo <<

Klúčové slovo << môže byť: Bitový posun doľava. << nájdeme v jazykoch: Visual Basic .NET, C, C++, Visual C++ .NET, C#, Java, JavaScript, PHP

Bitový posun doľava
par1 << par2
Kľúčové slovo << nájdete v: Visual Basic .NET C C++ Visual C++ .NET C# Java JavaScript PHPV iných jazykoch: en hu cz sk