Všetko

Kľúčové slovo true

Klúčové slovo true môže byť: logická konštanta pravdy. true nájdeme v jazykoch: FreeBASIC, Visual Basic .NET, C++, Visual C++ .NET, C#, Java, JavaScript, Pascal, Object Pascal, Free Pascal, PHP

logická konštanta pravdy
true
Kľúčové slovo true nájdete v: FreeBASIC Visual Basic .NET C++ Visual C++ .NET C# Java JavaScript Pascal Object Pascal Free Pascal PHPV iných jazykoch: en hu cz sk