Všetko

Kľúčové slovo long

Klúčové slovo long môže byť: 32-bitové celé číslo, 64-bitové celé číslo, 32-bitove bezznamienkové číslo, 64-bitove bezznamienkové číslo. long nájdeme v jazykoch: Basic, FreeBASIC, C, C++, Visual Basic .NET, C#, Java, Visual C++ .NET

32-bitové celé číslo
 long
Kľúčové slovo long nájdete v: Basic FreeBASIC C C++ Visual Basic .NET C# Java


64-bitové celé číslo
 long  long
Kľúčové slovo long nájdete v: C++ Visual C++ .NET


32-bitove bezznamienkové číslo
 unsigned  long
Kľúčové slovo long nájdete v: C C++ Visual C++ .NET


64-bitove bezznamienkové číslo
 unsigned  long  long
Kľúčové slovo long nájdete v: C++ Visual C++ .NETV iných jazykoch: en hu cz sk