Všetko

Kľúčové slovo if

Klúčové slovo if môže byť: Podmienený príkaz. if nájdeme v jazykoch: C, C++, Visual C++ .NET, C#, Java, JavaScript, PHP, Pascal, Object Pascal, Free Pascal, Basic, FreeBASIC, Visual Basic .NET

Podmienený príkaz
if (condition) statement1
Kľúčové slovo if nájdete v: C C++ Visual C++ .NET C# Java JavaScript PHP


Podmienený príkaz
if condition then statement1;
Kľúčové slovo if nájdete v: Pascal Object Pascal Free Pascal


Podmienený príkaz
if condition then
statements1
end if
Kľúčové slovo if nájdete v: Basic FreeBASIC Visual Basic .NETV iných jazykoch: en hu cz sk