Kľúčová slová - Free Pascal

Zoznam kľúčových slov použitý v jazyku Free Pascal. Stručné informácie o každom kľúčovom slove, uvedené v akých programovacích jazykoch je možne použiť, a na aký príkaz slúži.
* + - / // := < <= <> = > >= and begin boolean break byte continue div do double else end false if int64 longint longword mod not or qword repeat shl shortint shr single smallint then true uint64 until while word xor
V iných jazykoch: en hu cz sk