Všetko

Kľúčové slovo unsigned

Klúčové slovo unsigned môže byť: 8-bitove bezznamienkové číslo, 16-bitove bezznamienkové číslo, 32-bitove bezznamienkové číslo, 64-bitove bezznamienkové číslo. unsigned nájdeme v jazykoch: C, C++, Visual C++ .NET

8-bitove bezznamienkové číslo
 unsigned  char
Kľúčové slovo unsigned nájdete v: C C++ Visual C++ .NET


16-bitove bezznamienkové číslo
 unsigned  short
Kľúčové slovo unsigned nájdete v: C C++ Visual C++ .NET


32-bitove bezznamienkové číslo
 unsigned  long
Kľúčové slovo unsigned nájdete v: C C++ Visual C++ .NET


32-bitove bezznamienkové číslo
 unsigned  int
Kľúčové slovo unsigned nájdete v: Visual C++ .NET


64-bitove bezznamienkové číslo
 unsigned  long  long
Kľúčové slovo unsigned nájdete v: C++ Visual C++ .NETV iných jazykoch: en hu cz sk