Všetko

Kľúčové slovo and

Klúčové slovo and môže byť: Logický súčin, Bitový súčin. and nájdeme v jazykoch: FreeBASIC, Visual Basic .NET, Pascal, Object Pascal, Free Pascal, PHP, Basic

Logický súčin
par1 and par2
Kľúčové slovo and nájdete v: FreeBASIC Visual Basic .NET Pascal Object Pascal Free Pascal PHP


Bitový súčin
par1 and par2
Kľúčové slovo and nájdete v: Basic FreeBASIC Visual Basic .NET Pascal Object Pascal Free PascalV iných jazykoch: en hu cz sk