Všetko

Kľúčové slovo xor

Klúčové slovo xor môže byť: Bitový exkluzívny súčet. xor nájdeme v jazykoch: Basic, FreeBASIC, Visual Basic .NET, Pascal, Object Pascal, Free Pascal

Bitový exkluzívny súčet
par1 xor par2
Kľúčové slovo xor nájdete v: Basic FreeBASIC Visual Basic .NET Pascal Object Pascal Free PascalV iných jazykoch: en hu cz sk