Všetko

Kľúčové slovo end

Klúčové slovo end môže byť: Cyklus s podmienkou na začiatku , Podmienený príkaz, zložený príkaz. end nájdeme v jazykoch: Visual Basic .NET, Basic, FreeBASIC, Pascal, Object Pascal, Free Pascal

Cyklus s podmienkou na začiatku
while condition
statements
end while
Kľúčové slovo end nájdete v: Visual Basic .NET


Podmienený príkaz
if condition then
statements1
end if
Kľúčové slovo end nájdete v: Basic FreeBASIC Visual Basic .NET


zložený príkaz
begin end;
Kľúčové slovo end nájdete v: Pascal Object Pascal Free PascalV iných jazykoch: en hu cz sk