Všetko

Kľúčové slovo or

Klúčové slovo or môže byť: Logický súčet, Bitový súčet. or nájdeme v jazykoch: FreeBASIC, Visual Basic .NET, Pascal, Object Pascal, Free Pascal, PHP, Basic

Logický súčet
par1 or par2
Kľúčové slovo or nájdete v: FreeBASIC Visual Basic .NET Pascal Object Pascal Free Pascal PHP


Bitový súčet
par1 or par2
Kľúčové slovo or nájdete v: Basic FreeBASIC Visual Basic .NET Pascal Object Pascal Free PascalV iných jazykoch: en hu cz sk