Všetko

Kľúčové slovo then

Klúčové slovo then môže byť: Podmienený príkaz. then nájdeme v jazykoch: Pascal, Object Pascal, Free Pascal, Basic, FreeBASIC, Visual Basic .NET

Podmienený príkaz
if condition then statement1;
Kľúčové slovo then nájdete v: Pascal Object Pascal Free Pascal


Podmienený príkaz
if condition then
statements1
end if
Kľúčové slovo then nájdete v: Basic FreeBASIC Visual Basic .NETV iných jazykoch: en hu cz sk