Všetko

Kľúčové slovo single

Klúčové slovo single môže byť: 32-bitové reálne číslo, explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo. single nájdeme v jazykoch: Basic, FreeBASIC, Visual Basic .NET, Pascal, Object Pascal, Free Pascal

32-bitové reálne číslo
 single
Kľúčové slovo single nájdete v: Basic FreeBASIC Visual Basic .NET Pascal Object Pascal Free Pascal


explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo
 single (expr)
Kľúčové slovo single nájdete v: Pascal Object Pascal Free PascalV iných jazykoch: en hu cz sk