Všetko

Kľúčové slovo as

Klúčové slovo as môže byť: deklarácia premennej, deklarácia automatickej premennej. as nájdeme v jazykoch: Basic, FreeBASIC, Visual Basic .NET

deklarácia premennej
name  As type
Kľúčové slovo as nájdete v: Basic FreeBASIC Visual Basic .NET


deklarácia automatickej premennej
 Dim name  As type = init_value
Kľúčové slovo as nájdete v: Basic FreeBASIC Visual Basic .NETV iných jazykoch: en hu cz sk