Všetko

Kľúčové slovo andalso

Klúčové slovo andalso môže byť: Logický súčin. andalso nájdeme v jazykoch: FreeBASIC, Visual Basic .NET

Logický súčin
par1 AndAlso par2
Kľúčové slovo andalso nájdete v: FreeBASIC Visual Basic .NETV iných jazykoch: en hu cz sk