Všetko

Kľúčové slovo ubyte

Klúčové slovo ubyte môže byť: 8-bitove bezznamienkové číslo. ubyte nájdeme v jazykoch: FreeBASIC

8-bitove bezznamienkové číslo
 ubyte
Kľúčové slovo ubyte nájdete v: FreeBASICV iných jazykoch: en hu cz sk