Všetko

Kľúčové slovo orelse

Klúčové slovo orelse môže byť: Logický súčet. orelse nájdeme v jazykoch: FreeBASIC, Visual Basic .NET

Logický súčet
par1 OrElse par2
Kľúčové slovo orelse nájdete v: FreeBASIC Visual Basic .NETV iných jazykoch: en hu cz sk