Všetko

Kľúčové slovo <>

Klúčové slovo <> môže byť: Nerovná sa. <> nájdeme v jazykoch: Basic, FreeBASIC, Visual Basic .NET, Pascal, Object Pascal, Free Pascal

Nerovná sa
par1 <> par2
Kľúčové slovo <> nájdete v: Basic FreeBASIC Visual Basic .NET Pascal Object Pascal Free PascalV iných jazykoch: en hu cz sk