Všetko

Kľúčové slovo !

Klúčové slovo ! môže byť: Negácia. ! nájdeme v jazykoch: C, C++, Visual C++ .NET, C#, Java, JavaScript, PHP

Negácia
! par1
Kľúčové slovo ! nájdete v: C C++ Visual C++ .NET C# Java JavaScript PHPV iných jazykoch: en hu cz sk