Všetko

Kľúčové slovo ||

Klúčové slovo || môže byť: Logický súčet. || nájdeme v jazykoch: C, C++, Visual C++ .NET, C#, Java, JavaScript, PHP

Logický súčet
par1 || par2
Kľúčové slovo || nájdete v: C C++ Visual C++ .NET C# Java JavaScript PHPV iných jazykoch: en hu cz sk