Všetko

Kľúčové slovo <=

Klúčové slovo <= môže byť: Menší alebo rovný. <= nájdeme v jazykoch: Basic, FreeBASIC, Visual Basic .NET, C, C++, Visual C++ .NET, C#, Java, JavaScript, Pascal, Object Pascal, Free Pascal, PHP

Menší alebo rovný
par1 <= par2
Kľúčové slovo <= nájdete v: Basic FreeBASIC Visual Basic .NET C C++ Visual C++ .NET C# Java JavaScript Pascal Object Pascal Free Pascal PHPV iných jazykoch: en hu cz sk