Všetko

Kľúčové slovo <

Klúčové slovo < môže byť: Menšie ako. < nájdeme v jazykoch: Basic, FreeBASIC, Visual Basic .NET, C, C++, Visual C++ .NET, C#, Java, JavaScript, Pascal, Object Pascal, Free Pascal, PHP

Menšie ako
par1 < par2
Kľúčové slovo < nájdete v: Basic FreeBASIC Visual Basic .NET C C++ Visual C++ .NET C# Java JavaScript Pascal Object Pascal Free Pascal PHPV iných jazykoch: en hu cz sk