Všetko

Kľúčové slovo =

Klúčové slovo = môže byť: Rovná sa, priradenie, deklarácia automatickej premennej. = nájdeme v jazykoch: Basic, FreeBASIC, Visual Basic .NET, Pascal, Object Pascal, Free Pascal, C, C++, Visual C++ .NET, C#, Java, JavaScript, PHP

Rovná sa
par1 = par2
Kľúčové slovo = nájdete v: Basic FreeBASIC Visual Basic .NET Pascal Object Pascal Free Pascal


priradenie
var =expression;
Kľúčové slovo = nájdete v: C C++ Visual C++ .NET C# Java JavaScript PHP


priradenie
var =expression
Kľúčové slovo = nájdete v: Basic FreeBASIC Visual Basic .NET


deklarácia automatickej premennej
type name =init_value;
Kľúčové slovo = nájdete v: C C++ Visual C++ .NET C# Java


deklarácia automatickej premennej
 Dim name = par2
Kľúčové slovo = nájdete v: Basic FreeBASIC Visual Basic .NETV iných jazykoch: en hu cz sk